Læs mere
Alle udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.