Find Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin

Kjærs Handelsfirma